> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag!

Stappenplan Gezond Schoolplein

Het Stappenplan

De globale stappen die nodig zijn om je schoolplein te vernieuwen staan hierboven weergegeven. Je kunt er stap voor stap doorheen klikken. Vooral op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens bij de voorbeelden op de startpagina voor het basisonderwijs.

Voorbereiding

Een goed begin is het halve werk!

Voordat je álle leerkrachten, de kinderen, ouders en buurt betrekt bij het project, is het slim om vast over aan aantal aspecten na te denken.

  1. Tijd en initiatief: hoewel ouders, een ontwerper of de gemeente soms veel werk kunnen verzetten, is en blijft de school trekker van het project. Wie is het aanspreekpunt en de projectleider vanuit de school en kan hij/zij voldoende uren investeren?
  2. Projectgroep: hoe is het contact met ouders en buurtbewoners? En hoeveel tijd/energie kunnen leerkrachten vrij maken? Idealiter stel je een projectgroep samen van enkele leerkrachten, ouders en/of buurtbewoners. Welke kanalen/contacten zijn er al en hoe kun je dit aanpakken?
  3. Planning: het project zal van kop tot staart makkelijk een schooljaar kan duren. En als je de uitvoering in fases doet nog langer. Bedenk dat je de uitvoering, wat ook snel enkele weken in beslag zal nemen, waarschijnlijk laten samenvallen met een schoolvakantie. Wat is een realistische (globale) planning? (De aanleg van natuurlijke elementen worden veelal in het najaar ingepland.)
  4. Budget: is er al budget beschikbaar voor het nieuwe plein? En hoe zouden jullie financiering kunnen vinden en wat wil je minimaal ophalen? Er zijn prachtige schoolpleinen gerealiseerd voor € 25.000,- maar vaak is het dubbele (zo niet meer) nodig om aan het hele plein aan te kunnen pakken. Bedenk dat ontwerpen waarbij veel grondwerk moet worden verzet, of waarin veel speeltoestellen voorkomen, snel oplopen qua prijs. Wat is jullie ambitie? Denk ook na over het reserveren van budget voor het beheer en onderhoud van het plein.
  5. Betrokkenheid kinderen: kinderen zijn de belangrijkste eindgebruikers van het nieuwe schoolplein. Hen meenemen in het proces en mee laten denken over het plein kost tijd, maar is leerzaam voor de kinderen, levert interessante inzichten op voor het ontwerp en een gevoel van eigenaarschap. Zorg dat je voldoende de tijd neemt om kinderen te betrekken.
  6. Draagvlak: vergeet ook de andere leerkrachten, ouders en buurtbewoners niet. Wat zijn hun wensen en wat kunnen zij betekenen voor het plein? Met een gevoel van eigenaarschap komt vaak ook een stukje hulp. Bijvoorbeeld bij de uitvoering, het onderhoud of sociale controle buiten de schooltijden. Maak ruimte in de planning voor de verschillende groepen.

Klinken al deze punten logisch en heb je bij elk punt wel een idee over hoe je ermee verder kunt? Dan zijn jullie klaar voor de start!