> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Stappenplan Gezond Schoolplein > Stap 2. Analyse en Ideeën

2. ANALYSE EN IDEEËN

2.1 Hoe is het nu en hoe kan het zijn?

Om tot de beste ideeën te komen voor het nieuwe plein, kijken jullie eerst naar hoe het nu is. Wat wordt eigenlijk goed gebruikt en waarom is dat? Wat zijn duidelijke verbeterpunten? Deze kennis vormt de basis om na te denken over hoe het kan zijn.

Hoe is het nu?

Reflectie op het huidige schoolplein

In plaats van direct naar de ideeën te vragen, is het goed om stil te staan bij de huidige inrichting en het gebruik van het schoolplein (en de omgeving). Ga met de kinderen uit het Schoolplein ActieTeam het plein op en vraag welke gebieden of elementen nu vaak gebruikt worden voor spel en waarom? Moeten bepaalde functies ook op het nieuwe plein terugkomen? Welke hoekjes en plekjes zijn fijn (bijv. vanwege schaduw of beschutting) en waar komen kinderen eigenlijk nauwelijks? Wat is het allerstomste en saaiste op het plein? Let ook in de pauzes extra op (of laat de kinderen bij de andere groepen observeren) om te zien hoe de jongere kinderen het plein nu gebruiken.

Vraag ook leerkrachten en ouders om te reflecteren op het huidige plein. Wat zijn de plus- en minpunten? Waar zien zij kinderen nu met plezier spelen, wat wordt gebruikt voor de les en wat is praktisch (is de fietsenstalling groot genoeg? Zit de poort op de juiste plek? Zijn losse materialen goed op te bergen? Waar kunnen de ouders nu wachten en is dat handig?)

Hoe kan het zijn?

Een kijkje in de toekomst

Vervolgens is het tijd om ideeën op te halen bij de verschillende doelgroepen. Hier zijn veel verschillende werkvormen voor te gebruiken. Met kinderen kan het leuk en nuttig zijn om een plek te bezoeken die aansluit bij jullie visie. Een natuurspeeltuin of een groen schoolplein bijvoorbeeld. Zeker als jullie plein (en de buurt) nu erg versteend is kan dat helpen om hun referentiekader te verbreden. Immers is het lastig om aan te geven dat je iets leuk vindt, als je dat nog nooit hebt geprobeerd of hebt gezien.

Na zo’n bezoek kun je samen met de kinderen maquettes*, collages en/of tekeningen maken. Houd eerst een korte brainstorm waarin ze benoemen wat ze allemaal zouden willen doen op het nieuwe plein. En hoe moet het plein er dan uitzien om dat te kunnen doen? Denk daarbij zo min mogelijk in toestellen, maar bijv. aan heuvels, bosjes, paaltjes etc. Laat ze dit vervolgens uitwerken. Komen ze met ideeën als glijbanen van het dak, of een zwembad op het plein? Leg dan uit dat dit hoogstwaarschijnlijk niet kan (kosten, veiligheid, …) en bedenk samen waarom dat zo leuk was geweest. Hebben ze ideeën om die elementen (uitdaging, spanning, spelen met water) op een realistische manier een plekje geven?

* Houd deze stap met de kinderen eventueel nog klein en ga pas echt maquettes maken als de ontwerper ook betrokken is. Vaak is juist wat kinderen tussen het maken door zeggen inspirerend voor een ontwerper.

Bespreek met volwassenen eerst nog eens de visie voor het plein en de ideeën van de kinderen. Wat spreekt hen aan en waar hebben ze twijfels over (waarom)? Vul de ideeën aan. Je kunt dit doen vanuit verschillende gebruikersgroepen: kinderen (diverse leeftijden), leerkrachten, BSO-begeleiders, ouders, buurtbewoners, dieren, de conciërge, … > hoe zou voor elke groep het plein idealiter ingericht zijn?

Zorg eerst voor een open brainstorm waarbij jullie zoveel mogelijk ideeën opschrijven of delen. Dat kan bijv. door een wordcloud of collage te maken (met toelichting). Daarna is het pas tijd om ideeën te wegen en keuzes te maken. Maak eventueel een lijstje met ‘must haves’ en ‘nice to haves’

Let op!

Probeer te denken in functies en activiteiten in plaats van in specifieke toestellen of inrichtingselementen. Dus niet ‘dit klimtoestel’ maar ‘klimmen/klauteren’ of ‘uitdagend/risicovol spelen’. En niet ‘bankjes voor de buitenles’ maar ‘een rustige plek waar voor uitleg/instructie’. Soms helpt het wel om specifiek te zijn: bedoel je met ‘meer groen’ moestuinbakken voor de les, bosjes om in te ravotten, spelen met zand en water, elementen om op te klimmen of bloemen/natuur om naar te kijken?