> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Stappenplan Gezond Schoolplein > Stap 2. Analyse en Ideeën

2. ANALYSE EN IDEEËN

2.2 Het programma van wensen en eisen

De verzamelde informatie wordt verwerkt in een Programma van Wensen en Eisen voor het schoolplein. De ideeën van de vorige stap dienen enerzijds als inspiratie voor de ontwerper, maar kunnen ook specifieke elementen bevatten die echt terug moeten komen op het plein. Wees duidelijk in wat 1:1 overgenomen moet worden en wat meer bedoeld is als ‘denkrichting’. Vergeet niet om het te vermelden als iets voor een bepaalde doelgroep is (bijv. 'spelen met zand > groep 1, 2 en 3 dus het achterplein') of als er een bepaalde plek juist wel of niet handig is (bijv. 'buitenlokaal niet recht voor de ramen van één van de groepen i.v.m. afleiding'). Het kan handig zijn om de wensen en eisen op te delen in thema’s.

Denk bij de meer praktische eisen en wensen ook aan: wel/geen bankjes, toegangen, al dan niet af te sluiten hekwerk, verlichting, opvangen van regenwater, opslag (speelmateriaal + gereedschap), containers, putten, fietsenrekken (overdekt of niet) en wachtplekken. Mogelijk kan ook de ruimte net om de school meegenomen worden? Denk aan het betrekken van extra stukjes grond/groen, een veilige oversteek of een kiss & ride zonde. Vermeld altijd dat de speelelementen en toestellen dienen te voldoen aan de wetgeving en normeringen.

Tot slot kan het slim zijn om bepaalde dingen te omschrijven die specifiek voor deze plek gelden. Geef aan dat vandalisme wel/geen probleem is, er vaak kattenpoep in de zandbak ligt of dat de school(plein) in het weekend vaak gebruikt wordt door de wijkvereniging.