> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Stappenplan Gezond Schoolplein > Stap 2. Analyse en Ideeën

2. ANALYSE EN IDEEËN

2.3 Tonen van de resultaten

Laat aan de kinderen, buurtbewoners en andere betrokkenen zien wat de uitkomst is van de analyse en ideeën fase. Vraag om terugkoppeling zodat dit nog meegenomen kan worden in de input voor de ontwerper. Je kunt een nieuwsbrief rondsturen (en door de brievenbussen doen), een facebookpagina vullen of een plek op het plein/in de school inrichten als info-spot. Zorg dat ook omwonenden die niet uit zichzelf de school in zullen lopen op de hoogte worden gebracht.