> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Stappenplan Gezond Schoolplein

3. Ontwerp

Stap 3: Ontwerp

Stap 3: Ontwerp

In de ontwerpfase gaat de ontwerper aan de slag met de input uit de vorige fase. Na regelmatige terugkoppeling met kinderen, docenten, ouders en de buurt ontstaat er een definitief ontwerp. Zodra iedereen het daar over eens is en de financiering rond is, kan het plein worden aangelegd!

  1. Ontwerper selecteren
  2. Droombeeld vormen
  3. Toetsen van het ontwerp
  4. Veiligheid van speeltoestellen
  5. Beheer- & onderhoudsplan
  6. Tonen van het definitieve ontwerp