> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Stappenplan Gezond Schoolplein

4. Uitvoering

Stap 4: Uitvoering

4. Uitvoering

In deze fase wordt het ontwerp werkelijkheid gemaakt! Dit gaat met behulp van een aannemer of hovenier en waar mogelijk met de leerlingen, leerkrachten en ouders samen. Naast de uitvoering is ook het keuren en het maken van gebruiksafspraken belangrijk in deze fase.

  1. Aannemer/hovenier selecteren
  2. Samen bouwen
  3. Keuring/risicoanalyse
  4. Afspraken gebruik en lesplan
  5. Feestelijke opening