> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Stappenplan Gezond Schoolplein

5. Gebruik

Nu het plein af is en gebruikt wordt, treedt ook het beheer- en onderhoudsplan in werking dat gedurende het project is opgesteld. En nu zie je pas echt hoe het plein gebruikt wordt tijdens de lessen, in de pauzes en daarna. Soms kunnen kinderen nog een duwtje in de rug gebruiken om bepaalde delen van het plein (intensief) te gebruiken. Dat kan door af en toe een activiteit te organiseren (denk aan een spel tijdens de pauze, buitenles of gymles) of door het spel te stimuleren met losse materialen of kleine opdrachtjes.

Kijk ook of de buurtbewoners (en andere organisaties) de rol die met hen besproken is op zich nemen. Wat gaat goed en wat werkt niet zoals bedacht? Evalueer regelmatig en maak waar nodig nieuwe afspraken.

Het gebruiken van het schoolplein als buitenlokaal is (voor een deel van het team) nieuw en blijft aandacht vragen. Misschien zijn er ook (kleine) aanpassingen nodig op het plein, in de praktische organisatie of in het lesplan. Door met het team de tijd te nemen om van elkaar te leren kunnen leerkrachten hun vaardigheden op het gebied van buiten lesgeven verder uitbreiden.

Tip!

Vul, nu alles af is en in de grond staat, je beheerkalender aan met de namen van de planten. Dit maakt onderhoud makkelijker. Je kunt deze plattegrond elk jaar laten vernieuwen door bijvoorbeeld groep 7/8 door ze een foto-plattegrond te laten maken.

Bedenk ook hoe nieuwe leerkrachten worden opgeleid in het gebruik van het gezonde schoolplein. Zij hebben zeer waarschijnlijk nog geen ervaring met buiten lesgeven en zullen nog ervaring op moeten doen. Je kunt bijvoorbeeld per leraar een “mentor” aanstellen die hem begeleid in het gebruik van het schoolplein.

Inspiratie nodig voor wat te doen op het plein?

  • Ideeën voor buitenlessen via op buitenlesdag.nl
  • Sluit je aan bij de Groene Revolutie van IVN voor o.a. inspirerende natuurlessen
  • Kijk voor speeltips (voor tijdens de pauze of les) en andere buitenspeelinspiratie op de Speelbeweging van Jantje Beton.