> Home > MBO
ROC A12
Ede

Femmy Rave

locatiedirecteur Reehorsterweg

"Een Gezond Schoolplein voor ROC A12 betekent voor ons een plein waar studenten en medewerkers door te bewegen en te ontspannen zich weer kunnen opladen voor de lessen en andere activiteiten!"

"Ik vind het heerlijk om buiten les te krijgen. Het is een rustige omgeving, fijn om buiten te zijn en zo dingen te leren."

Marloes Paters (student)

"We hebben een buitenlokaal, een soort kampvuurkuil, waar we klassikaal lesgeven. Die is wat lager, dus dan zit je ook beschut."

Elleke Slootweg (docent Welzijn)