> Home > MBO > Zelf aan de slag > Deel 1 - Wat is een Gezond Schoolplein?

Wat

Wat is een Gezond Schoolplein eigenlijk?

Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.
Een Gezond Schoolplein is het resultaat van een samenwerking tussen school, jongeren/leerlingen en de buurt.
(Bron: folder GS) 

Een Gezond Schoolplein is een schoolplein:

  • Dat gebruikt wordt voor verschillende activiteiten: sporten, bewegen, ontmoeten, leren en werken.
  • Waar leerlingen in contact komen met groen en natuur.
  • Dat geschikt is en gebruikt wordt als buitenlokaal.
  • Dat openbaar toegankelijk is en gebruikt wordt door de buurt.
  • Dat rookvrij is (ga naar www.longfonds.nl/schoolterrein voor een stappenplan).