> Home > MBO > Zelf aan de slag

Deel 2 - Stappenplan

Het proces

Dit overzicht geeft alle fasen met bijbehorende stappen van de aanpak weer. Bij elke stap hoort een ‘actiekaart’ met een toelichting op de te zetten stap en een overzicht van de beschikbare materialen.

Klik op de afbeelding voor meer details.

Randvoorwaarden en competenties van de school

Voordat je start

Om het proces dat beschreven wordt in dit handboek te kunnen volgen is geen specifieke opleiding of achtergrond nodig. Wel is het belangrijk een bepaalde instelling te hebben om het maximale resultaat te behalen. We noemen enkele competenties en randvoorwaarden als basis.

Ga vervolgens zelf aan de slag met een Gezond Schoolplein door fasen uit het proces te doorlopen!

Competenties school

  • Open blik. Openstaan voor nieuwe ideeën. Zowel op het gebied van beweeg- en verblijfmogelijkheden als op het gebied van buiteneducatie;
  • Jongeren de juiste vragen stellen (‘Hoe breng je de pauze door ’ i.p.v. Wat wil je hebben’) - en écht luisteren naar hun antwoorden;
  • Enthousiasmeren en initiatief tonen. Als opdrachtgever is de school kartrekker van het project, met enthousiasme en het tonen van initiatief krijg je ook ouders, buurtbewoners en bijv. de gemeente mee;
  • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat iedereen samen aan het project werkt en alle belanghebbenden met elkaar worden verbonden.

Randvoorwaarden

Voor het creëren van een Gezond Schoolplein staat geen specifiek aantal uren of een budget vast. Wel is het belangrijk vooraf over dit soort randvoorwaarden na te denken. Welke ambitie heeft de school en welke (tijds)investering kan hiervoor gemaakt worden?

Een aantal randvoorwaarden om over na te denken zijn:

  • Tijd en initiatief: de school is trekker en kan voldoende uren investeren in dit project;
  • Criteria: als school sta je achter de criteria die gelden voor het Gezonde Schoolplein;
  • Draagvlak: het is realistisch om een projectgroep van docenten, ouders en buurtbewoners etc. samen te stellen;
  • Betrokkenheid: de school wil zich inzetten om jongeren, ouders en buurtbewoners te betrekken
  • Budget: de Gezonde Schoolpleinen die in de periode 2014- 2016 zijn gerealiseerd hadden een budget van minimaal € 50.000,-. Dit werd vrijwel altijd aangevuld met budget van verschillende partijen: de school zelf, de gemeente, het schoolbestuur. Om de fondswerving goed op poten te zetten zijn er diverse mogelijkheden.

Budget

Het aanpassen van het schoolplein kost geld. De keuzes die je maakt zijn van grote invloed op de totale kosten. Een schoolplein kun je aanleggen van een paar duizend, maar ook voor meer dan 100.000 euro. Met een bedrag van ca. 50.000 euro kun je over het algemeen een Gezond Schoolplein realiseren. Meer informatie over de financiering kun je vinden in de brochure Tips fondswerving. Naast de aanleg kost een Gezond Schoolplein ook meer in onderhoud. De kosten hangen natuurlijk af van het ontwerp en hoeveel je zelf of met vrijwilligers kunt doen, maar houd zeker rekening van kosten van ongeveer 1500 euro per jaar.