> Home > MBO > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein

c: Ontwerp

Fase c: ontwerp

In de ontwerpfase gaat de ontwerper aan de slag met de input uit fase B. Na regelmatige terugkoppeling met leerlingen, docenten, ouders en de buurt ontstaat er een definitief ontwerp. Zodra iedereen het daar over eens is, treed de realisatie fase in werking.                   

Doel:

Komen tot een uitdagend en gedragen ontwerp voor het Gezonde Schoolplein.

Stappen:

  1. Ontwerper selecteren
  2. Droombeeld vormen
  3. Toetsen van het ontwerp
  4. Beheer & Onderhoud plan
  5. Tonen van het ontwerp 

Eindproducten: 

  • Definitief ontwerp Gezond Schoolplein.
  • Beheer en onderhoud plan.