> Home > MBO > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > c: Ontwerp

c: Ontwerp

Stap 12: Beheer- en onderhoudsplan

In deze fase stelt de school een realistisch beheer- en onderhoudsplan op. Het aanleg van een Gezond Schoolplein brengt heel wat werk met zich mee. Maar na de aanleg is het werk nog niet geheel klaar. Een Gezond Schoolplein vergt onderhoud. Iedere plant, boom groen element vereist weer iets anders. Voor deze stap is het belangrijk dat je al deze dingen op een rijtje je zet zodat je weet wat je mogelijkheden zijn. Op basis van het ontwerp wordt een start gemaakt met het beheerplan.

Belangrijk om in beeld te hebben:

  • Overzicht van pleinonderdelen en bijbehorende werkzaamheden.
  • Wat moet wanneer door wie gebeuren? Een planning. Hiervoor kun je het format Overzicht beheerwerkzaamheden.
  • Overzicht van benodigd materiaal.
  • Informatie over veiligheid en verantwoordelijkheid.
  • Wie heeft beschikking over het budget? Stel prioriteiten en maak afspraken.

Wie kan wat doen?

Uitbesteden

De makkelijkste manier van onderhoud is natuurlijk om iemand anders dit te laten doen. Veel onderwijsinstellingen hebben onderhoudscontracten met hoveniers of het onderhoud is vanuit de facilitaire dienst geregeld. Ga tijdig in overleg of het nieuwe schoolplein binnen de bestaande contracten valt. Als er veel verandert en dit moet allemaal gedaan worden door hoveniers, dan hangt daar meestal een flink prijskaartje aan. Voor specialistisch werk, zoals het snoeien van bomen, zal meestal toch echt een hovenier moeten worden ingezet.

Met jongeren

Verschillende klussen zijn makkelijk uit te voeren met leerlingen/studenten zoals; bladen harken, schoolplein vegen, prullenbakken legen, moestuintjes onderhouden en onkruid wieden. Door de leerlingen/studenten te laten helpen met onderhoud zorg je ervoor dat jongeren er met meer respect mee omgaan.