> Home > MBO > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > a: Start

a: Start

Stap 3: Het plan van aanpak en financieringsplan

De projectgroep maakt een Plan van Aanpak voor de realisatie van het Gezonde Schoolplein. De Handleiding plan van aanpak schrijven en de brochure De Jantje Beton Aanpak voor Scholen helpt je hiermee op weg.

Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak is een financieringsplan. De brochure ‘Tips financiering schoolplein’ toont de vele mogelijkheden om financiering te regelen. In het plan van aanpak worden aspecten als de planning, het budget en de kwaliteit (visie op het plein) beschreven. Het vormt een leidraad voor de verdere ontwikkeling van het Gezonde Schoolplein.