> Home > Provinciale en regionale regelingen

Informatie voor provincies

Informatie over het ontwikkelen van een provinciale stimuleringsregeling

Op deze pagina wordt informatie en documenten gedeeld die kan helpen bij het ontwikkelen van een provinciale regeling. Met tips en ervaringen van provincies die al een regeling hebben en uit het programma Gezonde Schoolpleinen. 

Kijk voor meer inspiratie om een regeling op te zetten ook eens bij de stimuleringsregelingen die in andere provincies actueel zijn.