> Home > Provinciale en regionale regelingen > Informatie voor provincies

Overzicht provinciale thema's

Provinciale beleidsthema’s, die van belang zijn voor het realiseren van gezonde schoolpleinen:

  • Versterken natuur en biodiversiteit
  • Verbinding met milieu (met name luchtkwaliteit)
  • Duurzaamheid/Klimaat adaptatie (regenwater kan grond in en niet via stoeptegels riool in en tegengaan hittestress door verkoelend effect groen)
  • Voorbeeld werking integrale aanpak omgevingsvisie
  • Gezondheid: meer bewegen, gezond eten en meer naar buiten
  • Sociale participatie rondom bovenstaande punten