> Home > Provinciale en regionale regelingen > Informatie voor provincies

Succesfactoren en valkuilen

Bij de invulling van een regeling spelen enkele succesfactoren en valkuilen een rol, waarvoor aandacht dient te zijn bij het opzetten van een regeling.

Succes factoren

Valkuilen

Eigenaarschap

Het leunt op enkele individuen

Draagvlak creëren

Te snel een ontwerp maken

Visie: Hoe ga je het schoolplein gebruiken?

Denken in speeltoestellen

Professioneel ontwerper

Het als school ‘erbij doen’

Externe procesbegeleiding

Pas over beheer nadenken als het plein gerealiseerd is

Budget en tijd voor onderhoud reserveren