> Home > Provinciale en regionale regelingen

Stimuleringsregelingen in gemeenten

Een aantal gemeenten in Nederland heeft regelingen om scholen te ondersteunen bij het realiseren van een gezond of groen schoolplein. Kijk in de lijst om te zien of er een stimuleringsregeling is in jouw gemeente. Ontbreekt er een gemeente of is de informatie op deze pagina niet juist of onvolledig, laat het ons dan per mail weten.

Stimuleringsregelingen

Alkmaar

De gemeente Alkmaar biedt scholen een subsidie mogelijkheid voor vergroening cq versterken van de biodiversiteit op bestaande schoolpleinen als onderdeel van de bredere subsidieregeling ‘groen en dierenwelzijn’. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een subsidieregeling: ‘Amsterdamse Impuls Schoolpleinen’. De aanvraagtermijnen in 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn van 1 juni tot 1 oktober. Kijk voor meer informatie op de website over de regeling.

Alphen aan den Rijn

Basisscholen en middelbare scholen in Alphen aan den Rijn kunnen een bijdrage van € 5000 krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. De bijdrage is hele schooljaar 2020-2021 aan te vragen. Bekijk de website van de gemeente voor meer informatie.

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft een regeling vanuit de ambitie een fijne gezinsstad te zijn. Kijk voor de voorwaarden op de website van de gemeente.

Breda

De gemeente Breda sloot aan bij de provinciale regeling van Noord-Brabant. Gedurende drie jaar (2018-2020), konden er jaarlijks vier scholen voorzien van een bedrag van maximaal € 10.000 euro. Voor meer informatie kun je terecht op de website van JOGG Breda.

Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft een subsidie in het leven geroepen voor ‘groenblauwe schoolpleinen’. Hiermee willen ze stimuleren dat Dordtse basisscholen hun schoolplein vergroenen. Het streven is dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp, de ander voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. Bekijk de website van Groen Blauw Dordrecht voor meer informatie.

Dronten

In de gemeente Dronten kunnen basisscholen tot en met 31 januari 2026 subsidie aanvragen voor de vergroening van het schoolplein. De maximale bijdrage is € 7.500. Daarnaast geeft de gemeente aan te kunnen helpen als adviseur en sparringpartner. Op de website van de gemeente Dronten vind je meer informatie en kun je doorklikken naar de voorwaarden.

Ede

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen financiële steun aanvragen om hun schoolpleinen groener te maken. Meer informatie over de regeling vind je op de website van Ede Natuurlijk.

Goeree-Overflakkee

Om het realiseren van groenblauwe schoolpleinen te stimuleren heeft de gemeente de ‘Tijdelijke subsidieregeling groene schoolpleinen Goeree-Overflakkee’ vastgesteld. Tot en met 31 december 2024 kunnen onderwijsinstellingen in het primair en voorgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee een financiële bijdrage aanvragen. Bekijk de website van de gemeente voor meer informatie.

Haarlem

De gemeente Haarlem heeft in 2015 en 2016 subsidie verleend aan scholen voor het vergroenen van hun schoolplein. Hoewel de subsidie niet meer beschikbaar is, kan de gemeente scholen die ook aan de slag willen hiermee toch op weg helpen. Neem voor meer informatie direct contact op met de gemeente Haarlem.

Nijmegen

Voor scholen in de gemeente Nijmegen zijn er mogelijkheden om schoolpleinen te vergroenen vanuit Operatie Steenbreek. Meer informatie over deze regeling staat op de website van De Bastei.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een nieuwe subsidieronde geopend voor scholen om een groenblauw schoolplein te realiseren. Bassischolen in Rotterdam kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Deze aanvraag moet voor 1 april 2022 worden ingediend. Kijk hier voor meer informatie over deze subsidie.

Utrecht

De gemeente Utrecht stimuleert het vergroenen van schoolpleinen. Kijk voor de ondersteuningsmogelijkheden om het schoolplein te vergroenen op de website van de gemeente Utrecht.

Veere

De gemeente Veere maakt tot en met 2023 geld vrij voor de vergroening van de schoolpleinen vanuit Operatie Steenbreek. Er is per school € 5000 beschikbaar (met een maximaal aantal scholen per jaar). Ga naar de website van de gemeente voor meer informatie.

Westland

De gemeente Westland stimuleerde Westlandse scholen door middel van een subsidieregeling om hun schoolplein in te richten als groenblauwe schoolpleinen. De nadruk ligt op maatregelen die water vasthouden waardoor wateroverlast afneemt. De regeling liep tot en met 31 december 2020. Bekijk de website van de gemeente Westland voor meer informatie.