> Home > Voortgezet onderwijs > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > b: Analyse en ideen

b: Analyse en ideen

Stap 5 en 6: Hoe is het nu en hoe kan het zijn?

Deze twee vragen vormen de kern van deze fase. De jongeren, docenten, ouders en buurt worden uitgenodigd om hierover mee te denken. 

Jongeren

De jongeren van de school zijn belangrijk. Zij weten als geen ander wat ze graag op hun plein willen doen en welke vorm van bewegen bij hen past. Het is van belang om die informatie naar boven te halen en te gebruiken voor het ontwerp van het Gezonde Schoolplein. Bovendien zorgt het nadenken over je eigen schoolplein ook voor betrokkenheid en eigenaarschap. ‘Dit is ons plein!’

Jongeren betrekken vraagt een open houding van volwassenen, lees hoe je kunt samenwerken met jongeren aan een Gezond Schoolplein, inclusief activiteiten die je met jongeren kunt ondernemen.

Docenten

De realisatie van een Gezond Schoolplein biedt volop kansen: voor sport, buurtbetrokkenheid, natuur en vanzelfsprekend het gebruik van het schoolplein bij de lessen. Het gaat erom een plein te creëren dat past bij de school en waar ook de docenten enthousiast over zijn. Daarom is het belangrijk om docenten vanaf het begin mee laten denken over de inrichting en het gebruik van het schoolplein. Stel een docententeam samen met mensen vanuit meerdere secties of sectoren. Betrek mensen die enthousiast zijn en mogelijkheden zien voor het eigen vakgebied. Zijn jullie bezig met het ontwerpen en samenstellen van nieuwe lessen? Kijk dan gelijk naar welke rol het schoolplein daarin kan spelen.

Organiseer een startbijeenkomst met het docententeam om dromen en wensen op te halen. Een vervolgsessie met de ontwerper werkt vaak erg inspirerend om allerhande praktische wensen van docenten een plek te geven voor de buitenlessen. Het docententeam informeert tussentijds collega’s en kan bij sectie- of teamoverleggen wensen en ideeën van collega’s ophalen. Het docententeam is de ambassadeur van het Gezonde Schoolplein naar de andere docenten.

De buurt

Omwonenden zijn van groot belang voor het slagen van een Gezond Schoolplein. Niet alleen omdat ze een oogje in het zeil kunnen houden na schooltijd, maar juist ook doordat het plein meer gaat ‘leven’ als ook de buurt er gebruik van gaat maken. Positief gebruik van het plein, ook na schooltijd, zoals bijvoorbeeld met sportfaciliteiten, een buurtmoestuin of buurtpicknick, bevordert een gezamenlijk gevoel om het plein ook samen mooi te willen houden. Daarom worden buurtbewoners altijd uitgenodigd om mee te praten over het plein en hun wensen en behoeften te uiten. Met organisaties in de wijk kan ook een win-win voor het onderwijs ontstaan, bijvoorbeeld als de naastgelegen basisschool gebruik kan maken van de sportfaciliteiten en de moestuin. Of wanneer studenten activiteiten organiseren en begeleiden voor jongeren en ouderen op het plein.

De buurt kan zich ook zorgen maken als de school het plein rookvrij gaat maken. Gaat dat zorgen voor overlast in de buurt? Betrek daarom buurtbewoners en naburige organisaties in een vroeg stadium, eventueel met behulp van intermediairs als het opbouwwerk in de wijk, zo ontstaat ook van omwonenden een beeld van hun wensen, angsten en behoeften.

Tip

Bezoek met jongeren en/of docenten een Gezond Schoolplein in de buurt om inspiratie op te doen en ervaringen in te winnen.

Ouders

Ook ouders kunnen van groot belang zijn bij het slagen van een Gezond Schoolplein. Nodig ouders of een ouderraad daarom ook uit om mee te praten over het plein en om hun behoeften en wensen te uiten. Houd ze via nieuwsberichten op de hoogte van de vorderingen van de plannen. Misschien zijn er zelfs wel ouders die actief willen deelnemen in het projectteam.